Aktuality

Internetové pripojenie cez wifi

23.08.2013 17:00

od začiatku augusta 2013 sme zriadili pre návštevníkov nášho zariadenia internetové pripojenie cez wifi. Na požiadanie vám dáme prístupvý kód na bezdrótové pripojenie. Veríme, že táto služba našim návštevníkom zabezpečí rýchlu a komfortnú komunikáciu.

odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone

20.10.2012 23:12

Dňa 20. októbra 2012 o 12.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone, patróna nepočujúcich ako aj nášho sociálno-vzdelávacieho a rekreačného zariadenia KCNS v Lúčkach pri Kremnici. Busta je umiestnená pred centrálnou budovou- Priestor pietneho miesta je spredu symbolicky ohradený z kameňa z Lúčok, aby sa tým zvýraznil reálny domáci priestor. Na zemi sú umiestnené biele talianske kamienky, ktoré symbolizujú krajinu, z ktorej sv. Filip pochádza. Uprostred bielych kamienkov je vztýťená čierna africká žula zo Zimbabwe, ktorá tvorý podstavec pre bustu. Táto čierna žula symbolizuje misijné krajiny Afriky a Južnej Ameriky. Až sem sa rozšírili myšlienky sv. Filipa cez pôsobenie kongregácie sestier, ktorú sv. Filip založiil a ktorá sa v týchto krajinách venujevýchove a vzdelávaniu nepočujúcich.

Busta je zhotovená z hydronália, zliatiny hliníka. Vedľa busty je nainštalovaná tabuľka, na ktorej je krátky životopis sv. Filipa Smaldone. Autori tohto umeleckého diela sú Kamil Gubáň a Ján Konus. Busta na podstavci sa tak stane dominantou celého areálu. ktorý sa bude odo dňa slávnosti (20. októbra 2012) oficiálne menovať "Oáza sv. Filipa".

Nové okná a dvere

05.10.2012 23:04

V priebehu mesiaca september sa nám podarila výmena všetkých okien a predných dverí na penzióne.. Veríme, že táto výmena bude pre mnohých návštevníkov užitočná (kvôli menším tepelným stratám v objekte) a tiež elegantná (dizajn a funkčnosť). Chceme sa všetkým poďakovať, ktorí nezištne pomáhali pri stavebných a čistiacich prácach.

Rekončtrukcia jedálne

29.01.2012 16:30

Na začiatku nového roku 2012 sme sa odhodlali k rekončtrukcii jedálne. Urobili sme sanačné omietky a novú podlahu. Sanačné omietky sme dali urobiť aj v chodbe.

Rekonštrukcia nášho penziónu

23.09.2011 22:45

Práve prebiehajú rekonštrukčné práce strechy a dvoch terás (jednej vedľa vinárničky a druhej pred vstupom do budovy.

Ďakujeme všetkým návštevníkom za trpezlivosť počas rekonštrukčných prác

 

 

Nový krb

23.12.2010 09:07

V decembri 2010 sa nám podarilo postaviť nový krb v chate číslo 1. Zámerom výstavby krbu bolo nielen okrášliť spoločenskú časť chaty, ale predovšetkým zabezpečiť príjemné, prirodzené teplo v chate. Krbová vložka je obmurovaná šamotovými tehlami, ktoré sa akumulujú teplom a dávajú sálavé teplo...