Ponúkame oblátky

Môžete si u nás objednať vianočné oblátky, trubičky a slané oblátky, čím podporíte činnosť nášho Občianského združenia, ktoré sa venuje Nepočujúcim.