Ponúkame oblátky

Môžete si u nás objednať vianočné oblátky, trubičky a slané oblátky, celoročne si môžete kúpiť džem a sviečky čím podporíte činnosť nášho Občianského združenia, ktoré sa venuje Nepočujúcim.