odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone

20.10.2012 23:12

Dňa 20. októbra 2012 o 12.00 hod. sa uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie busty sv. Filipa Smaldone, patróna nepočujúcich ako aj nášho sociálno-vzdelávacieho a rekreačného zariadenia KCNS v Lúčkach pri Kremnici. Busta je umiestnená pred centrálnou budovou- Priestor pietneho miesta je spredu symbolicky ohradený z kameňa z Lúčok, aby sa tým zvýraznil reálny domáci priestor. Na zemi sú umiestnené biele talianske kamienky, ktoré symbolizujú krajinu, z ktorej sv. Filip pochádza. Uprostred bielych kamienkov je vztýťená čierna africká žula zo Zimbabwe, ktorá tvorý podstavec pre bustu. Táto čierna žula symbolizuje misijné krajiny Afriky a Južnej Ameriky. Až sem sa rozšírili myšlienky sv. Filipa cez pôsobenie kongregácie sestier, ktorú sv. Filip založiil a ktorá sa v týchto krajinách venujevýchove a vzdelávaniu nepočujúcich.

Busta je zhotovená z hydronália, zliatiny hliníka. Vedľa busty je nainštalovaná tabuľka, na ktorej je krátky životopis sv. Filipa Smaldone. Autori tohto umeleckého diela sú Kamil Gubáň a Ján Konus. Busta na podstavci sa tak stane dominantou celého areálu. ktorý sa bude odo dňa slávnosti (20. októbra 2012) oficiálne menovať "Oáza sv. Filipa".

Späť