Obec Lúčky

Obec Lúčky s pôvodným názvom Honneshau leží v západnej skupine kremnickom vrchov, 3 km na juhozápad od Kremnice, v nadmorskej výške 565 m. n. m. - stred obce. V chotári 500 – 820 m n. m. Domčeky sú rozložené po oboch stranách Lúčanského potoka. Zemepisná orientácia je: východná dĺžka 180 53´ 46“ a severná šírka 480 41´ 42“.   

Hladko modelovaný povrch chotára vytvára vo vrcholových častiach široké chrbty. Prevládajú hnedé lesné pôdy.Obec je obklopená vencom kremnických hôr a leží v blízkosti najväčšieho ložiska zlata na Slovensku – pri Šturci. Okolie obce poskytuje možnosti pre turistické vychádzky v každom počasí. Staré banské diela sú cenným zdrojom informácií o živote baníkov v minulosti. Prekrásne sú výhľady z najvyšších polôh obce na Kremnicu a ďalšie okolité obce rozložené v priľahlom údolí.