sv. Filip Smaldone

je patrónom nášho projektu. Bol to človek, ktorý realizoval svoje sny spolu s inými a pre iných...Keď videl nepočujúce a slepé siroty ako boli ponechané na milosť a nemilosť osudu, rozhodol sa, že ich začne pripravovať pre život tým, že im zabezpečí výchovu a vzdelanie. Mnohým pomohol a stali sa napriek hendikepu úspešnými a čestnými ľuďmi. Táto myšlienka nadchla mnohých jeho súčastníkov a rozšírila sa aj na územie Afriky a Južnej Ameriky.

 

Naša spoločnosť sa už 30 rokov venuje nepočujúcim na Slovensku a pomáha im v rôznych oblastiach života. Aj tento projekt slúži nepočujúcim a to vo viacerých oblastiach:

  • vytvorenie chráneného pracoviska pre nepočujúcich
  • realizácia školení, sústredení a rehabilitačných pobytov 
  • kurzy posunkového jazyka